Название текущей песни
00:00:00
00:00
00:00

Кыргызстан тарыхы (байыркы доордон азыркы мезгилге чейин)

Краткая история времени

Описание:

Ө. Ж. ОСМОНОВ. КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ. (Байыркы доордон азыркы мезгилге чейин). Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен. Толукталып, оңдолуп алтынчы басылышы. Окуу китеби 2004 жана 2006-жж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ардак грамоталарына татыктуу болгон. «Полиграфбумресурсы». Бишкек — 2014. Окуу китеби белгилүү ишкер, «Полиграфбумресурсы» басмасынынбашкы директору Төрөкулов Көчкөнбай Эргешбаевичтинкаражатына жарык көрдү. Кыргызстан тарыхы — өлкөбүздүн бардык окуу жайларында милдеттүү түрдө окула турган сабак. Өз мекенинин тарыхын билбеген адамды билимдүү деп эсептөөгө болбойт. Тарыхты үйрөнүү адамдын жан дүйнөсүн байытып, саясий деңгээлин көтөрөт, аны өзүнүн көз карашы бар атуул катары калыптандырат. Окуу китеби Кыргызстан тарыхын окуу жайларында окутуу боюнча мамлекеттик концепциянын жана стандарттын талаптары боюнча даярдалды. Эмгекте Кыргызстандын тарыхынын урунттуу учурлары чагылдырылып, аларды терендетип үйрөнүү үчүн ар бир темага орчундуу адабияттардын тизмеси берилди. Студенттерге, мугалимдерге жана жалпы эле кыргыз элинин тарыхына кызыккандарга арналды. Орто мектептердин 10-11-класстарынын окуучулары да пайдаланса болот. Китептин алтынчы басылышында окурмандардын сын пикирлери эске алынды. Окуу китеби Кыргыз Республикасынынавтордук укук жөнүндөгү мыйзамы менен корголот.

Примечание!

Чтобы воспользоваться горячими клавишами плеера на нашем сайте пользователям программ речевого доступа к экрану рекомендуется отключить клавиши быстрой навигации по сайту. Для JAWS – Insert+Z. Для NVDA – Insert+пробел.

Горячие клавиши по управлению плеером:

Пробел - Проигрывать/Остановить
z - Предыдущая глава
x - Следующая глава
c - Отключить/Включить звук
n - Замедлить воспроизведение
m - Ускорить воспроизведение
v - Убавить громкость
b - Прибавить громкость
Стрелка влево - Перемотать на 5 сек. назад
Стрелка вправо - Перемотать на 5 сек. вперёд
ctrl + Стрелка влево - Перемотать на 1 мин. назад
Ctrl + Стрелка вправо - Перемотать на 1 мин. вперёд

Содержание: (Кликните на главу для прослушивания)

Чтобы получить аудиокнигу или электронную версию книги зарегистрируйтесь или отправьте нам запрос

Настоящим запросом я уведомляю о том, что книга будет использована мною в личных некоммерческих целях. Обязуюсь не передавать данную книгу третьим лицам, не имеющим инвалидности по зрению.

Хотите задать вопрос?

Отправьте форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Адрес:720065, Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Восток-5, 17-12.
Мы в соц. сетях: